Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29ain Ionawr, 2020 10.00 am, Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd
E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Ness Young Officer Yn bresennol
Curry, Kelvyn Committee Member Yn bresennol
Dorrance, Matthew Caderiydd Yn bresennol
Evans, David Committee Member Yn bresennol
Gibson-Watt, James Committee Member Yn bresennol
Jones, E. Michael Committee Member Ymddiheuriadau
Jones, Gareth Is-Gadeirydd Yn bresennol
McIntosh, Iain Committee Member Yn bresennol
Pritchard, Phil Committee Member Yn bresennol
Pugh, Jeremy Committee Member Ymddiheuriadau
Selby, David Committee Member Yn bresennol
Wilkinson, Jonathan Committee Member Ymddiheuriadau
Skilton, Les Committee Member Ymddiheuriadau
Paul Bradshaw Officer Yn bresennol
Nigel Brinn Officer Ymddiheuriadau
Gwilym Davies Officer Yn bresennol
Nina Davies Officer Yn bresennol
Adrian Jervis Officer Yn bresennol
Emma Palmer Officer Ymddiheuriadau
Clive Pinney Officer Yn bresennol
Wyn Richards Officer Yn bresennol
Jane Thomas Officer Yn bresennol
Andy Thompson Officer Disgwyliedig
Davies, Aled Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Davies, Phyl Cabinet Portfolio Holder Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Evans, James Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Powell, Rachel Cabinet Portfolio Holder Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Breeze, Graham Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Hulme, Heulwen Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Diane Reynolds Officer Yn bresennol
Harris, Rosemarie Cabinet Portfolio Holder Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor