Yn bresennol

Presenoldeb Hulme, Heulwen

Ystadegau mynychu Hulme, Heulwen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   91%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   9%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee This only includes meetings for which the councillors actual attendance status is known. PLEASE NOTE: The number of meetings is automatically reduced for any meetings for which the councillor gives “Apologies due to other council business”.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Hulme, Heulwen
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
02/12/2019 Aelod Portffolio ar faterion yr Amgylchedd ,02/12/2019 Disgwyliedig
06/12/2019 Aelod Portffolio ar faterion yr Amgylchedd ,06/12/2019 Disgwyliedig
27/12/2019 Aelod Portffolio ar faterion yr Amgylchedd ,27/12/2019 Disgwyliedig
27/12/2019 Aelod Portffolio ar faterion yr Amgylchedd ,27/12/2019 Disgwyliedig
14/01/2020 Aelod Portffolio ar faterion yr Amgylchedd ,14/01/2020 Disgwyliedig
15/01/2020 Aelod Portffolio ar faterion yr Amgylchedd ,15/01/2020 Disgwyliedig
08/10/2019 Cabinet ,08/10/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Cabinet ,05/11/2019 Yn bresennol
27/11/2019 Cabinet ,27/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/12/2019 Cabinet ,17/12/2019 Yn bresennol
07/01/2020 Cabinet ,07/01/2020 Yn bresennol
10/10/2019 Cyngor Sir ,10/10/2019 Yn bresennol
20/12/2019 Cyngor Sir ,20/12/2019 Yn bresennol
26/09/2019 Health and Care Scrutiny Committee ,26/09/2019 Yn bresennol
01/08/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,01/08/2019 Yn bresennol
22/08/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,22/08/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,12/09/2019 Yn bresennol