Yn bresennol

Presenoldeb Pritchard, Phil

Ystadegau mynychu Pritchard, Phil
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   60%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   38% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   40%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Pritchard, Phil
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/04/2021 Cyngor Sir ,30/04/2021 Yn bresennol
13/05/2021 Cyngor Sir ,13/05/2021 Yn bresennol
15/07/2021 Cyngor Sir ,15/07/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
23/09/2021 Cyngor Sir ,23/09/2021 Absennol
23/09/2021 Cyngor Sir ,23/09/2021 Yn bresennol
03/06/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,03/06/2021 Yn bresennol
10/06/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,10/06/2021 Yn bresennol
12/07/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,12/07/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
06/09/2021 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,06/09/2021 Absennol
27/05/2021 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,27/05/2021 Yn bresennol
25/06/2021 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,25/06/2021 Absennol
08/09/2021 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,08/09/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
05/07/2021 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,05/07/2021 Absennol
29/04/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,29/04/2021 Yn bresennol
13/05/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,13/05/2021 Absennol
20/05/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,20/05/2021 Yn bresennol
01/07/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,01/07/2021 Yn bresennol
29/07/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,29/07/2021 Yn bresennol
09/09/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,09/09/2021 Yn bresennol
30/09/2021 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,30/09/2021 Yn bresennol