Yn bresennol

Presenoldeb Pritchard, Phil

Ystadegau mynychu Pritchard, Phil
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   45%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   55%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee This only includes meetings for which the councillors actual attendance status is known. PLEASE NOTE: The number of meetings is automatically reduced for any meetings for which the councillor gives “Apologies due to other council business”.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Pritchard, Phil
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
23/01/2020 Cyngor Sir ,23/01/2020 Yn bresennol
28/02/2020 Cyngor Sir ,28/02/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
29/01/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,29/01/2020 Yn bresennol
24/02/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,24/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
18/05/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,18/05/2020 Disgwyliedig
01/06/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,01/06/2020 Disgwyliedig
18/06/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,18/06/2020 Yn bresennol
02/07/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,02/07/2020 Disgwyliedig
16/07/2020 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,16/07/2020 Disgwyliedig
31/01/2020 Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau ,31/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
06/02/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,06/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
27/02/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,27/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
19/03/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,19/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
02/07/2020 Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ,02/07/2020 Yn bresennol