Yn bresennol

Presenoldeb Davies, Phyl

Ystadegau mynychu Davies, Phyl
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   94%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:4

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Davies, Phyl
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/11/2020 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,24/11/2020 Disgwyliedig
30/11/2020 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,30/11/2020 Disgwyliedig
09/12/2020 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,09/12/2020 Disgwyliedig
24/12/2020 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,24/12/2020 Disgwyliedig
08/01/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,08/01/2021 Disgwyliedig
11/01/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,11/01/2021 Disgwyliedig
25/01/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,25/01/2021 Disgwyliedig
09/02/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,09/02/2021 Disgwyliedig
17/02/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,17/02/2021 Disgwyliedig
15/03/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,15/03/2021 Disgwyliedig
29/03/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,29/03/2021 Disgwyliedig
21/04/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,21/04/2021 Disgwyliedig
22/04/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,22/04/2021 Disgwyliedig
27/04/2021 Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo ,27/04/2021 Disgwyliedig
04/12/2020 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,04/12/2020 Yn bresennol
03/02/2021 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,03/02/2021 Disgwyliedig
11/03/2021 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,11/03/2021 Disgwyliedig
24/11/2020 Cabinet ,24/11/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
15/12/2020 Cabinet ,15/12/2020 Yn bresennol
23/12/2020 Cabinet ,23/12/2020 Yn bresennol
12/01/2021 Cabinet ,12/01/2021 Yn bresennol
26/01/2021 Cabinet ,26/01/2021 Yn bresennol
09/02/2021 Cabinet ,09/02/2021 Yn bresennol
16/02/2021 Cabinet ,16/02/2021 Yn bresennol
02/03/2021 Cabinet ,02/03/2021 Yn bresennol
12/03/2021 Cabinet ,12/03/2021 Yn bresennol
18/03/2021 Cabinet ,18/03/2021 Yn bresennol
13/04/2021 Cabinet ,13/04/2021 Yn bresennol
04/05/2021 Cabinet ,04/05/2021 Yn bresennol
26/11/2020 Cyngor Sir ,26/11/2020 Yn bresennol
25/02/2021 Cyngor Sir ,25/02/2021 Yn bresennol
04/03/2021 Cyngor Sir ,04/03/2021 Yn bresennol
19/03/2021 Cyngor Sir ,19/03/2021 Yn bresennol
30/04/2021 Cyngor Sir ,30/04/2021 Yn bresennol
13/01/2021 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,13/01/2021 Yn bresennol
25/01/2021 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,25/01/2021 Yn bresennol
01/02/2021 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,01/02/2021 Yn bresennol
26/02/2021 Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau ,26/02/2021 Yn bresennol
14/12/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,14/12/2020 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor