Yn bresennol

Presenoldeb Evans, David

Ystadegau mynychu Evans, David
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:7
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   14%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Evans, David
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
30/07/2020 Cyngor Sir ,30/07/2020 Yn bresennol
18/05/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,18/05/2020 Disgwyliedig
01/06/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,01/06/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,18/06/2020 Yn bresennol
02/07/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,02/07/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,16/07/2020 Yn bresennol
27/07/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,27/07/2020 Yn bresennol
14/09/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,14/09/2020 Cafwyd Ymddiheuriad