Yn bresennol

Presenoldeb Evans, James

Ystadegau mynychu Evans, James
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   69%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   31%
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor:1
Yn bresennol:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
The number of meetings that the councillor attended in their capacity as member of that committee. PLEASE NOTE - to calculate a Councillor's total attendance "Apologies due to council business" needs to be added to the total for "Present as expected". The current system for collecting statistics does not allow this to happen automatically. Therefore when attendance statistics are presented to the Standards Committee who monitor Councillor attendances, a manual adjustment is undertaken.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.
Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
The number of meetings that the councillor could not attend due to other council business. These clashes are not included in the attendance summary statistics.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Evans, James
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
26/03/2019 Cabinet ,26/03/2019 Yn bresennol
30/04/2019 Cabinet ,30/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/05/2019 Cabinet ,09/05/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Cabinet ,21/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
18/06/2019 Cabinet ,18/06/2019 Yn bresennol
09/07/2019 Cabinet ,09/07/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Cabinet ,30/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
03/09/2019 Cabinet ,03/09/2019 Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
17/09/2019 Cabinet ,17/09/2019 Yn bresennol
Private meeting, 26/03/2019 Yn bresennol
Private meeting, 30/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 21/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 18/06/2019 Yn bresennol
Private meeting, 09/07/2019 Yn bresennol
Private meeting, 17/09/2019 Disgwyliedig
03/05/2019 Cyngor Sir ,03/05/2019 Yn bresennol
16/05/2019 Cyngor Sir ,16/05/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Cyngor Sir ,11/07/2019 Yn bresennol
17/04/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,17/04/2019 Yn bresennol
24/06/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,24/06/2019 Yn bresennol
20/08/2019 Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee ,20/08/2019 Yn bresennol