Yn bresennol

Presenoldeb Evans, James

Ystadegau mynychu Evans, James
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   87%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   13%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Evans, James
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
16/06/2020 Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio ,16/06/2020 Disgwyliedig
06/08/2020 Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio ,06/08/2020 Disgwyliedig
10/08/2020 Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio ,10/08/2020 Disgwyliedig
28/08/2020 Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio ,28/08/2020 Disgwyliedig
14/09/2020 Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio ,14/09/2020 Disgwyliedig
10/11/2020 Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board ,10/11/2020 Disgwyliedig
09/06/2020 Cabinet ,09/06/2020 Yn bresennol
16/06/2020 Cabinet ,16/06/2020 Yn bresennol
23/06/2020 Cabinet ,23/06/2020 Yn bresennol
14/07/2020 Cabinet ,14/07/2020 Yn bresennol
21/07/2020 Cabinet ,21/07/2020 Yn bresennol
28/07/2020 Cabinet ,28/07/2020 Yn bresennol
15/09/2020 Cabinet ,15/09/2020 Yn bresennol
29/09/2020 Cabinet ,29/09/2020 Yn bresennol
20/10/2020 Cabinet ,20/10/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/11/2020 Cabinet ,03/11/2020 Yn bresennol
Private meeting, 28/09/2020 Yn bresennol
Private meeting, 26/10/2020 Yn bresennol
30/07/2020 Cyngor Sir ,30/07/2020 Yn bresennol
24/09/2020 Cyngor Sir ,24/09/2020 Yn bresennol
26/11/2020 Cyngor Sir ,26/11/2020 Disgwyliedig
16/07/2020 Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ,16/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
19/10/2020 Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal ,19/10/2020 Disgwyliedig