Eich Cynghorwyr Yn ôl plaid

Caiff Cynghorwyr Lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol weithgareddau. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd ynghyd ag unigolion sy’n byw yn y wardiau y maent wedi’u hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r cyhoedd trwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae’r cymorthfeydd yn cynnig cyfle i drigolion y ward i siarad â’u cynghorwyr wyneb yn wyneb, ac maent yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

Nid yw Cynghorwyr yn derbyn cyflog am eu gwaith, ond maent yn derbyn lwfansau. Yn ôl y gyfraith, rhaid i aelodau’r Cyngor lenwi ffurflen datgan diddordeb, a bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn.

Defnyddiwch y dolenni isod i ddod o hyd i’ch cynghorydd:

 Not specified

 Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Barnes, Mark
  Barnes, Mark

  Newtown Llanllwchaiarn West

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Davies, Aled
  Davies, Aled

  Llanrhaeadr-ym-Mochnant / Llansilin

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

  Leader of the Welsh Conservative Group/ Deputy Leader and Portfolio Holder for Finance, Countryside and Transport

 • Linc i'r manylion ar gyfer Davies, Phyl
  Davies, Phyl

  Blaen Hafren

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

  Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau

 • Linc i'r manylion ar gyfer Evans, James
  Evans, James

  Gwernyfed

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

  Portfolio Holder for Economic Development, Housing and Regulatory Services

 • Linc i'r manylion ar gyfer George, Les
  George, Les

  Caersws

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Jenner, Amanda
  Jenner, Amanda

  Trewern

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Jones-Poston, Diane
  Jones-Poston, Diane

  Llanbrynmair

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Lewis, Karl
  Lewis, Karl

  Llandinam

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Lewis, Peter
  Lewis, Peter

  Llanfyllin

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer McIntosh, Iain
  McIntosh, Iain

  Yscir

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Pugh, Gareth
  Pugh, Gareth

  Dolforwyn

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Roberts, Lucy
  Roberts, Lucy

  Llandrinio

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Rowlands, Daniel
  Rowlands, Daniel

  Newtown Llanllwchaiarn North

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Skilton, Les
  Skilton, Les

  Newtown South

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Thomas, Gwynfor
  Thomas, Gwynfor

  Llansanffraid

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

  Is-gadeirydd Cynorthwyol y Cyngor

 • Linc i'r manylion ar gyfer Wilkinson, Jonathan
  Wilkinson, Jonathan

  Meifod

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 • Linc i'r manylion ar gyfer Williams, Gwilym
  Williams, Gwilym

  Disserth and Trecoed

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 Welsh Liberal Democrats

 Welsh Labour

 Plaid Cymru

 Abolish the Welsh Assembly Party

 Wales Green Party