Roderick, Edwin

Plaid: The Independent Group

Ward: Maescar / Llywel

Town / Community Council: Cray Community Council ; Cyngor Cymuned Maescar ; Llywel Community Council

Tymor swydd

  • 09/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Yn dilyn Tribiwnlys Achos gan Banel Dyfarnu Cymru ar 19 Tachwedd 2019, dyfarnwyd bod y Cynghorydd Edwin Roderick wedi methu dilyn y Cod Ymddygiad i Aelodau.

 

Mae’r Panel Dyfarnu wedi’i atal fel Cynghorydd Sir am gyfnod o bedwar mis.  Bydd y cyfnod hwn yn cychwyn ar 20 Tachwedd 2019 ac yn gorffen ar 20 Mawrth 2020.

 

Yn y cyfamser, bydd cynghorwyr cyfagos yn gallu helpu etholwyr.  Dyma’r manylion cyswllt:

 

Y Cynghorydd Tim Van-Rees

E-bost: cllr.tim.van-rees@powys.gov.uk

Rhif ffôn / Symudol: 01591 610727 / 07815 505863

 

Y Cynghorydd Iain MacIntosh

E-bost: cllr.iain.mcintosh@powys.gov.uk

Rhif ffôn / Symudol: 07870 655669

 

Y Cynghorydd David Thomas

E-bost: cllr.david.thomas@powys.gov.uk

Rhif ffôn / Symudol: 01639 730033 / 07966 920169

 

Y Cynghorydd Huw Williams

E-bost: cllr.huw.williams@powys.gov.uk

Rhif ffôn / Symudol: 01639 845868 / 07976927896

 

 

 

Member’s Annual Reports:

 

https://powys.moderngov.co.uk/ecSDDisplay.aspx?NAME=SD1093&ID=1093&RPID=2411914