Swydd Wag - Cynghorydd 3

Ward: St. Mary

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Cynghorydd Sir Powys Sarah Lewis wedi ymddiswyddo ar unwaith o’r cyngor,

 

Mae’r Cynghorydd Lewis wedi cynrychioli ward y Santes Fair, Aberhonddu ers mis Mai 2017.

 

Bydd y trefniadau ar gyfer isetholiad yn cael eu cyhoeddi maes o law.

 

Yn y cyfamser bydd cynghorwyr cyfagos yn barod i helpu etholwyr.  Dyma’u manylion cyswllt:

 

Cynghorydd Matthew Dorrance

E-bost: cllr.matthew.dorrance@powys.gov.uk

Rhif ffôn: 07507 597503 / 01874 611980

 

Cynghorydd David Meredith

E-bost: cllr.david.meredith@powys.gov.uk

Rhif ffôn: 07976928216 / 07816 060987 / 01874 623373