Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Alexander, Myfanwy17141
Barnes, Mark430
Baynham, Beverley330
Berriman, Jake1090
Breeze, Graham14142
Charlton, Jackie10100
Corfield, Linda870
Curry, Kelvyn10100
Davies, Aled20186
Davies, Bryn770
Davies, Dai1090
Davies, Phyl15137
Davies, Sandra1190
Dorrance, Matthew12120
Durrant, Emily320
Evans, David10100
Evans, James16151
Fitzpatrick, Liam320
George, Les760
Gibson-Watt, James960
Harris, Rosemarie16161
Hayes, Stephen1090
Hulme, Heulwen15132
Jenner, Amanda970
Jones, David14100
Jones, Emyr950
Jones, Arwel650
Jones, E. Michael870
Jones, Gareth16150
Jones, Joy330
Jones, Michael J870
Jones-Poston, Diane430
Jump, Francesca650
Laurie-Parry, Karen1190
Lewis, Hywel770
Lewis, Karl770
Lewis, Peter650
Mackenzie, Maureen310
McIntosh, Iain15150
McNicholas, Susan1070
Meredith, David440
Mills, Claire320
Morgan, Gareth970
Morris, John991
Powell, Rachel15134
Powell, William440
Price, David760
Pritchard, Phil940
Pugh, Gareth770
Pugh, Jeremy10100
Ratcliffe, Gareth330
Rijnenberg, Liz990
Roberts, Lucy10100
Roberts, Pete11100
Roberts-Jones, Kath10100
Roderick, Edwin550
Rowlands, Daniel1080
Selby, David14140
Silk, Kathryn990
Skilton, Les940
Thomas, David440
Thomas, Gwynfor990
Van-Rees, Tim750
Vaughan, Elwyn880
Weale, Martin430
Wilkinson, Jonathan410
Williams, Ange11110
Williams, Huw1090
Williams, Gwilym15140
Williams, Jon740
Williams, Michael10100
Williams, Roger15110
Williams, Sarah420