Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Alexander, Myfanwy17173
Barnes, Mark760
Baynham, Beverley750
Berriman, Jake550
Breeze, Graham16160
Charlton, Jackie11110
Corfield, Linda16160
Curry, Kelvyn10100
Davies, Aled25245
Davies, Bryn10100
Davies, Dai550
Davies, Phyl17175
Davies, Sandra11110
Dorrance, Matthew15151
Durrant, Emily1170
Evans, David11100
Evans, James650
Fitzpatrick, Liam650
George, Les13120
Gibson-Watt, James11110
Harris, Rosemarie20200
Hayes, Stephen980
Hulme, Heulwen17170
Jenner, Amanda14100
Jones, David19170
Jones, Emyr750
Jones, Arwel660
Jones, E. Michael13120
Jones, Gareth18181
Jones, Joy550
Jones, Michael J15150
Jones-Poston, Diane990
Jump, Francesca14140
Laurie-Parry, Karen1090
Lewis, Hywel13130
Lewis, Karl20190
Lewis, Peter650
Mackenzie, Maureen540
McIntosh, Iain20180
McNicholas, Susan970
Meredith, David870
Mills, Claire540
Morgan, Gareth850
Morris, John14141
Powell, Rachel17172
Powell, William770
Price, David13130
Pritchard, Phil20170
Pugh, Gareth13120
Pugh, Jeremy13120
Ratcliffe, Gareth660
Rijnenberg, Liz13130
Roberts, Lucy13130
Roberts, Pete16151
Roberts-Jones, Kath16140
Roderick, Edwin1050
Rowlands, Daniel990
Selby, David21211
Silk, Kathryn14120
Skilton, Les1190
Thomas, David11110
Thomas, Gwynfor15150
Van-Rees, Tim760
Vaughan, Elwyn17100
Weale, Martin1290
Wilkinson, Jonathan17130
Williams, Ange11110
Williams, Huw14130
Williams, Gwilym1380
Williams, Jon12110
Williams, Michael12120
Williams, Roger19170
Williams, Sarah1170