Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys y cyfarfodydd lle mae statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys. SYLWCH: Mae nifer y cyfarfodydd yn gostwng yn awtomatig mmae mae cynghorydd yn rhoi “Ymddiheuriad yn sgil busnes arall y cyngor”..
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Alexander, Myfanwy16143
Barnes, Mark640
Baynham, Beverley220
Berriman, Jake1090
Breeze, Graham14141
Charlton, Jackie990
Corfield, Linda980
Curry, Kelvyn990
Davies, Aled181812
Davies, Bryn760
Davies, Dai650
Davies, Phyl14138
Davies, Sandra11110
Dorrance, Matthew11100
Durrant, Emily220
Evans, David1090
Evans, James15130
Fitzpatrick, Liam220
George, Les860
Gibson-Watt, James970
Harris, Rosemarie16152
Hayes, Stephen960
Hulme, Heulwen14133
Jenner, Amanda860
Jones, David19160
Jones, Emyr940
Jones, Arwel440
Jones, E. Michael760
Jones, Gareth16160
Jones, Joy220
Jones, Michael J11100
Jones-Poston, Diane320
Jump, Francesca870
Laurie-Parry, Karen13100
Lewis, Hywel880
Lewis, Karl1180
Lewis, Peter440
Mackenzie, Maureen210
McIntosh, Iain15150
McNicholas, Susan870
Meredith, David660
Mills, Claire220
Morgan, Gareth870
Morris, John10101
Powell, Rachel15136
Powell, William770
Price, David770
Pritchard, Phil1270
Pugh, Gareth770
Pugh, Jeremy990
Ratcliffe, Gareth220
Rijnenberg, Liz880
Roberts, Lucy1090
Roberts, Pete12120
Roberts-Jones, Kath770
Roderick, Edwin990
Rowlands, Daniel970
Selby, David14140
Silk, Kathryn990
Skilton, Les960
Thomas, David760
Thomas, Gwynfor12120
Van-Rees, Tim640
Vaughan, Elwyn850
Weale, Martin330
Wilkinson, Jonathan520
Williams, Ange15120
Williams, Huw980
Williams, Gwilym15140
Williams, Jon860
Williams, Michael13130
Williams, Roger18160
Williams, Sarah330