Swydd Wag - Cynghorydd 1

Ward: Llandrindod North

Gwybodaeth ychwanegol

 

30.08.2019

 

Mae Cynghorydd Sir Powys, Gary Price, wedi ymddiswyddo o’r cyngor.  Bydd hyn yn digwydd ar unwaith.


Roedd y Cynghorydd Price yn cynrychioli ward Gogledd Llandrindod ac mae wedi bod yn gynghorydd sir ers Mehefin 2004.

Mae’r trefniadau ar gyfer isetholiad i'w cyhoeddi. Yn y cyfnod interim bydd cynghorwyr cyfagos yn gallu cynorthwyo etholwyr.  Y manylion cyswllt yw:


Y Cynghorydd Pete Roberts

cllr.pete.roberts@powys.gov.uk

07976 927536


Y Cynghorydd Jon Williams

cllr.jon.williams@powys.gov.uk

07976 927725