Strwythur y Pwyllgor

Cyfansoddiad y Cyngor

Nid yw Cyfansoddiad y Cyngor ar gael yn y Gymraeg. Os hoffech gael copi Cymraeg o rannau penodol o’r Cyfansoddiad a fyddech mor garedig a danfon ebost at Wyn Richards, Pennaeth Gwasanaethau Democratic (wyn.richards@powys.gov.uk) ac fe drefnir I’r rhan penodol gael ei gyfieithu a’u darparu atoch cyn gynted ag y medrwn.

Cyngor Sir

Cabinet

Cabinet - Penderfyniadau'r Aelod Portffolio

Pwyllgorau Rheoleiddio

Protocol Cynllunio

Pwyllgorau Craffu

Arall

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Gweithgorau Aelodau a Swyddogion

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru