Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Wyn Richards. Swyddog Craffu

Ffôn: 01597 826375

E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk