Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01597 826375

E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk