Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Mercher, 15fed Medi, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Datganiadau o Fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aaelodau o ran eitemau sydd i’w trafod yn y cyfarfod.

 

3.

Datganiadau Chwipiau Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) pdf icon PDF 146 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio ar Addysg ac Eiddo a gwneud argymhellion / sylwadau i’r Cabinet er ystyriaeth. 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 235 KB

Nodi’r blaen raglen waith sydd ynghlwm. 

 

Meddyliau’r Pwyllgor

Ar ddiwedd y cyfarfod, gofynnir i’r Pwyllgor dreulio 5 -10 munud yn meddwl am y cyfarfod heddiw.