Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Medi, 2021 2.00 pm, Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau

Lleoliad:   By Zoom

Cyswllt:    Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Roberts, Pete Chairman Yn bresennol
Davies, Bryn Committee Member Yn bresennol
Davies, Sandra Committee Member Yn bresennol
Jones, David Committee Member Absennol
Roderick, Edwin Committee Member Yn bresennol
Roberts, Lucy Committee Member Yn bresennol
Thomas, Gwynfor Committee Member Yn bresennol
Roberts-Jones, Kath Committee Member Ymddiheuriadau oherwydd gwaith y Cyngor
Berriman, Jake Committee Member Yn bresennol
Jenner, Amanda Committee Member Yn bresennol
Meredith, David Committee Member Yn bresennol
Mills, Claire Committee Member Yn bresennol
Van-Rees, Tim Committee Member Absennol
Williams, Michael Committee Member Yn bresennol
Angela Davies Co-Optee Ymddiheuriadau
Sara Davies Co-Optee Yn bresennol
Margaret Evitts Co-Optee Yn bresennol
Davies, Phyl Cabinet Portfolio Holder Ymddiheuriadau
Davies, Aled Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Caroline Turner Officer Disgwyliedig
Nigel Brinn Officer Disgwyliedig
Lynette Lovell Officer Disgwyliedig
Geraint Rees Officer Yn bresennol
Eurig Towns Officer Disgwyliedig
Wyn Richards Officer Yn bresennol
Huw Foster Evans Officer Yn bresennol
Delyth Jones Officer Yn bresennol