Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Llun, 1af Chwefror, 2021 2.00 pm

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Datganiadau gan Chwip y Parti

Derbyndatganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

4.

Yn galw i mewn penderfyniad y Cabinet - Ysgol G.G. Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion pdf icon PDF 132 KB

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Dysgu a Sgiliau wedi gofyn bod pendefyniad y Cabinet ynghylch Ysgol G.G. Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion yn cael ei alw i mewn i’w ystyried gan y Pwyllgor Craffu.

 

Mae’r dogfennau canlynol wedi’u hatodi:

 

(i)         Cais Galw i Mewn gan y Cadeirydd

(ii)        Hysbysiad Galw i Mewn gan y Swyddog Monitro

(iii)       Adroddiad y Cabinet ac Atodiadau wedi’u hystyried gan y Cabinet ar 12 Ionawr, 2021.

Dogfennau ychwanegol: