Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 1af Chwefror, 2021 2.00 pm, Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau

Cyswllt:    Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Roberts, Pete Chairman Yn bresennol
Davies, Bryn Committee Member Yn bresennol
Davies, Sandra Committee Member Yn bresennol
Jones, David Committee Member Yn bresennol
Roderick, Edwin Committee Member Ymddiheuriadau
Roberts, Lucy Committee Member Yn bresennol
Thomas, Gwynfor Committee Member Yn bresennol
Roberts-Jones, Kath Committee Member Yn bresennol
Weale, Martin Committee Member Yn bresennol
Angela Davies Co-Optee Yn bresennol
Sara Davies Co-Optee Yn bresennol
Margaret Evitts Co-Optee Yn bresennol
Graeme Robson Co-Optee Yn bresennol
Davies, Phyl Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Davies, Aled Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Caroline Turner Officer Yn bresennol
Nigel Brinn Officer Disgwyliedig
Lynette Lovell Officer Disgwyliedig
Geraint Rees Officer Yn bresennol
Eurig Towns Officer Disgwyliedig
Wyn Richards Officer Yn bresennol
Sarah Astley Officer Disgwyliedig
Marianne Evans Officer Yn bresennol
Emma Palmer Officer Yn bresennol
Clive Pinney Officer Yn bresennol
Jane Thomas Officer Yn bresennol