Pori cyfarfodydd

Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth

This page lists the meetings for Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth.

Cyfarfodydd
  • 7 Rhag 2020 - County Councillor Emily Durrant Subject: Indoor Poultry units [IPUs]
  • 26 Hyd 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Ladywell House - lettings and income
  • 26 Hyd 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Ladywell House
  • 9 Medi 2020 - Question from County Councillor Roger Williams Subject: Injurious Plants
  • 17 Gorff 2020 - Question from County Councillor Elwyn Vaughan Subject: Property renaming fee
  • 6 Maw 2020 - Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Library Service
  • 3 Chwe 2020 - Question to Head of Service from County Councillor David Selby Subject: Planning Service
  • 21 Tach 2019 - Question From: County Councillor Jackie Charlton Subject: Road Traffic Orders
  • 1 Tach 2019 - Question From: County Councillor Jon Williams: Subject: Llandrindod Wells Museum

Gwybodaeth ynghylch Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyhoeddiad o’r cwestiynau ac ymatebion ‘Cwestiwn ar Unrhyw Adeg’.  Rheolir y broses hon gan Gyfansoddiad Cyngor Sir Powys (Adran 4).

 

Yr egwyddor yw y gall unrhyw Gynghorydd ofyn cwestiwn i Aelod Portffolio’r Cabinet mewn perthynas â materion polisi neu i’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol am faterion gweithredol, ar unrhyw adeg, a bod ymateb ffurfiol gan Aelod y Cabinet neu’r Pennaeth Gwasanaethau yn cael ei roi a’i gyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Nid Pwyllgor yw hwn ac ni chynhelir cyfarfodydd, defnyddir y gair “cofnodion” i ddisgrifio’r ddogfen a ddefnyddir i gyhoeddi’r ymatebion.

 

Mae’r dyddiadau uchod yn nodi’r dyddiad yr anfonir y cwestiwn at Aelod y Cabinet / Pennaeth Gwasanaeth yn gofyn am ymateb.