Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Llun, 22ain Mehefin, 2020 1.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

 

3.

Datganiadau Chwipiau Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor).

 

4.

Briffio – Rhaglen Trawsnewid Addysg pdf icon PDF 391 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad gan yr Aelod Portffolio – Addysg ac Eiddo, a rhoi sylwadau ar hwnnw.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGLEN WAITH

Dyma ddyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:

 

6 Gorffennaf 2020

1.00 p.m. – 2.00 p.m.

Eitem: Gwasanaeth Ysgolion – Alldro ariannol

 

 

20 Gorffennaf 2020

1.00 p.m. – 2.00 p.m.

Eitem: Cyllidebau Ysgolion 2020-21