Agenda

Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Mercher, 7fed Gorffennaf, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards  Swyddog Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a gynhaliwyd ar 04-05-2021 fel cofnod cywir.

3.

Llesiant Cam 8 - Strategaeth yr Amgylchedd Cynaliadwy pdf icon PDF 101 KB

Derbyn ac ystyried Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 – Cam 8 - 2021-21 a thrafod Adroddiad Perfformiad a Chynllun Cyflawni gydag Arweinydd y Cam Gavin Bown (Cyfoedd Naturiol Cymru).

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Blynyddol Drafft PSB Powys 2020-21 pdf icon PDF 909 KB

Derbyn Adroddiad Blynyddol Drafft PSB Powys 2020-21 er gwybodaeth.

5.

RHAGLEN WAITH

Nodi cyfarfodydd y Pwyllgor sydd wedi’u trefnu ar gyfer y dyfodol fel a ganlyn:

 

07-10-2021

10.00 – 12.00