Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - Dydd Iau, 27ain Chwefror, 2020 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 6 Chwefror, 2020 fel cofnod cywir.

 

Cynllunio

3.

Datganiadau o ddiddordeb

(a) Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda.


(b) Derbyn ceisiadau aelodau fod cofnod yn cael ei wneud o'u haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w hystyried gan y Pwyllgor hwn.


(c) Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.


(d) Nodi manylion Aelodau'r Cyngor Sir (sydd ddim yn Aelodau o'r Pwyllgor) a fydd y gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' ar gyfer cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 111 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ac i wneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

 

4.1

Diweddariadau pdf icon PDF 272 KB

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

P/2017/1089 Fferm Trederwen Isaf, Lon Trederwen, Ardd-lin, Llanymynech, Powys SY22 6PY pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/0361/FUL Safle Trosglwyddo Gwastraff Aberhonddu, Cwrt Y Plyfin, Llan-y-Wern, Aberhonddu, Powys, LD3 0TT pdf icon PDF 435 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

19/2015/FUL Fferm Noyadd, Cilmeri, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3NT pdf icon PDF 264 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 138 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a wnaed gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.

 

Tacsis a thrwyddedu eraill

6.

Ffioedd Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid pdf icon PDF 271 KB

Ystyried adroddiad yr Uwch Swyddog Gorfodi.

7.

Cofnodion yr Is-Bwyllgor Trwyddedu Tacsis pdf icon PDF 286 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd yn cadeirio yn yr Is-Bwyllgor Trwyddedu Tacsis i lofnodi’r cofnodion fel cofnod cywir:   10 Chwefror, 2020.