Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 27ain Chwefror, 2020 10.00 am, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Carol Johnson
01597826206
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Lewis, Karl Caderiydd Yn bresennol
Jones, E. Michael Vice-Chair Yn bresennol
Corfield, Linda Committee Member Ymddiheuriadau
George, Les Committee Member Yn bresennol
Jones, David Committee Member Ymddiheuriadau
Jones, Gareth Committee Member Yn bresennol
Jones, Michael J Committee Member Yn bresennol
Jump, Francesca Committee Member Yn bresennol
Lewis, Hywel Committee Member Yn bresennol
McIntosh, Iain Committee Member Yn bresennol
Price, David Committee Member Yn bresennol
Pritchard, Phil Committee Member Ymddiheuriadau
Pugh, Gareth Committee Member Yn bresennol
Selby, David Committee Member Yn bresennol
Silk, Kathryn Committee Member Yn bresennol
Vaughan, Elwyn Committee Member Yn bresennol
Williams, Gwilym Committee Member Yn bresennol
Williams, Huw Committee Member Yn bresennol
Williams, Jon Committee Member Yn bresennol
Williams, Roger Committee Member Yn bresennol