Agenda

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy
Dydd Iau, 1af Awst, 2019 11.15 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Nodyn: The meeting will start at 11.15 a.m. or on the later arrival of the Committee, after a site visit. 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 221 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf, 2019 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

a)   Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i'w hystyried ar yr agenda. 

b)   Derbyn ceisiadau gan aelodau i gofnodi eu haelodaeth ar gynghorau tref neu gymuned lle cafwyd trafodaeth ar faterion sydd i'w trafod gan y Pwyllgor hwn.

c)    Derbyn datganiadau gan Aelodau'r Pwyllgor y byddant yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' mewn perthynas â chais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

d)   Nodi manylion aelodau'r Cyngor Sir (nad ydynt yn aelodau'r Pwyllgor) a fydd yn gweithredu fel 'Cynrychiolydd Lleol' o ran cais unigol sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

 

 

4.

Ceisiadau cynllunio i'w hystyried gan y Pwyllgor. pdf icon PDF 19 KB

Ystyriedadroddiadau’r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a gwneud unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ar hynny.

 

4.1

Diweddariadau pdf icon PDF 209 KB

Byddunrhyw ddiweddariadau yn cael eu hychwanegu i’r Agenda, fel Pecyn Atodol, lle bynnag bo hynny’n bosib, cyn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

18/0779/FUL Fferm Old Impton, Mynd Road, Norton, Llanandras, LD8 2EN pdf icon PDF 511 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.3

19/0519/FUL Corndon Manor, White Grit, Minsterley, Swydd Salop, SY5 0JL pdf icon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.4

19/0633/FUL Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Nantmel, Nantmel, Llandrindod, LD1 6EL pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.5

19/0537/FUL Tir yng Ngorsaf Bwmpio Moelygarth, Laundry Lane, Moelygarth, Y Trallwng, Powys pdf icon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.6

19/0745/DIS Neuadd y Pentref, Sarn, Y Drenewydd, SY16 4EJ pdf icon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.7

19/0812/FUL Trevithel Court, Aberllynfi, Aberhonddu, Powys, LD3 0RY pdf icon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.8

19/0815/CLP Ysgol Uwchradd y Trallwng, Gallowstree Bank, Y Trallwng, Powys, SY21 7RE pdf icon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.9

DIS/2018/0067 Llyswen, Powys, LD3 0YB. pdf icon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penderfyniadau'r Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar Geisiadau Dirprwyedig pdf icon PDF 634 KB

Derbyn rhestr o benderfyniadau a waned gan y Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd o dan bwerau dirprwyedig.

6.

Penderfyniad ar yr apel pdf icon PDF 79 KB

Derbyn penderfyniad yr Arolygydd Cynllunio ynglyn ag apel.