Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 1af Awst, 2019 11.15 am, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt:    Carol Johnson
01597826206
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Lewis, Karl Caderiydd Ymddiheuriadau
Jones, E. Michael Vice-Chair Yn bresennol
Corfield, Linda Committee Member Yn bresennol
George, Les Committee Member Yn bresennol
Hulme, Heulwen Committee Member Yn bresennol
Jones, Gareth Committee Member Yn bresennol
Jones, Michael J Committee Member Yn bresennol
Jump, Francesca Committee Member Yn bresennol
Lewis, Hywel Committee Member Yn bresennol
McIntosh, Iain Committee Member Ymddiheuriadau
Price, David Committee Member Yn bresennol
Pritchard, Phil Committee Member Yn bresennol
Pugh, Gareth Committee Member Ymddiheuriadau
Selby, David Committee Member Ymddiheuriadau
Silk, Kathryn Committee Member Ymddiheuriadau
Vaughan, Elwyn Committee Member Yn bresennol
Wilkinson, Jonathan Committee Member Yn bresennol
Williams, Gwilym Committee Member Ymddiheuriadau
Williams, Huw Committee Member Yn bresennol
Williams, Jon Committee Member Yn bresennol
Williams, Roger Committee Member Yn bresennol