Cyfarfodydd, agendau a chofnodion

Yn yr adran hon, gallwch weld ystod eang o wybodaeth a dogfennau yn ymwneud â phroses wneud penderfyniadau’r cyngor, canfod manylion cyfarfodydd a phenderfyniadau sydd i ddod gan y cyngor a chanfod manylion eich cynrychiolwyr gwleidyddol lleol.


Gwybodaeth am gyfarfodydd pwyllgorau

Gwybodaeth am Cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a phwyllgorau. Gallwch weld agenda, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, ac adroddiadau swyddogion a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol. Ceir gwybodaeth hefyd am ddyddiadau cyfarfodydd a materion i’w trafod yn y dyfodol.

Aelodau etholedig

Manylion; ASau, ASEau a chynghorwyr.

Sut i gymryd rhan

Gallwch weld ac arwyddo eDdeisebau cyfredol sydd wedi’u cyflwyno i’r Cyngor hwn, a gweld gwybodaeth am eDdeisebau sydd eisoes wedi cau.

Mae’n bosib hefyd tanysgrifio i gael diweddariadau er mwyn cael gwybodaeth trwy e-bost am faterion penodol neu gyfarfodydd pwyllgor.

Cyrff Allanol

Manylion cyswllt cynrychiolwyr y cyngor ar Gyrff Allanol a fforymau sy’n annibynnol o’r cyngor.

Penderfyniadau

Gwybodaeth am benderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau ac ati, ynghyd â phenderfyniadau wedi’u dirprwyo i swyddogion sy’n cael eu cymryd gan swyddogion y cyngor.

I weld dogfennau ar ffurf pdf, bydd angen meddalwedd Adobe Acrobat Reader sydd am ddim.