Swydd Wag - Cynghorydd 2

Ward: Newtown South

Gwybodaeth ychwanegol

03.09.2019

 

Mae Neil Morrison, Cynghorydd Sir Powys wedi ymddiswyddo o’r cyngor.  Bydd hyn yn digwydd ar unwaith.

 

Mae’r Cynghorydd Morrison wedi cynrychioli De’r Drenewydd ers Mai 2017. 

 

Bydd y trefniadau ar gyfer isetholiad yn cael eu cyhoeddi. 

 

Yn ystod y cyfnod interim, bydd y cynghorwyr cyfagos yn gallu helpu etholwyr.  Dyma’r manylion cyswllt:

 

Cynghorydd Mark Barnes: cllr.mark.barnes@powys.gov.uk / 07590 005692

 

Cynghorydd Joy Jones: cllr.joy.jones@powys.gov.uk / 01686 623201 / 07976 927335 / 07538 400638

 

Cynghorydd Daniel Rowlands: cllr.daniel.rowlands@powys.gov.uk / 07976 927587

 

Cynghorydd David Selby: cllr.david.selby@powys.gov.uk / 01686 625120 / 07979 708000