Y Cyngor Plwyf

Cyngor Cymuned Llangynidr

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Ms S Dale
Clerc

Cyfeiriad: 
Boathouse
Coed-yr-Ynys Road
Llangynidr
Powys
NP8 1NA

Ffôn:  01874 730202

E-bost:  sedale@btinternet.com

Gwefan:  www.llangynidrcouncil.org.uk

Nid yw Cyngor Sir Powys County Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol