Y Cyngor Plwyf

Cyngor Cymuned Gwernyfed

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Keren Bender
Clerc

Cyfeiriad: 
2 Canal Cottages
Talybont-on-Usk
Brecon
Powys
LD3 7UQ

Ffôn:  07951536001

E-bost:  gwernyfedcc@yahoo.co.uk