Y Cyngor Plwyf

Cyngor Cymuned Cilmeri

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad: 
37 Parc-yr-Ithon
Builth Wells
Powys
LD2 3NG

Ffôn:  07979267298

E-bost:  cilmericommunitycouncil@gmail.com