Eich Cynghorwyr Yn ôl plaid

Caiff Cynghorwyr Lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut dylai’r cyngor ymgymryd â’i wahanol weithgareddau. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd ynghyd ag unigolion sy’n byw yn y wardiau y maent wedi’u hethol i’w gwasanaethu.

Maent yn cael cyswllt rheolaidd â’r cyhoedd trwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae’r cymorthfeydd yn cynnig cyfle i drigolion y ward i siarad â’u cynghorwyr wyneb yn wyneb, ac maent yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

Nid yw Cynghorwyr yn derbyn cyflog am eu gwaith, ond maent yn derbyn lwfansau. Yn ôl y gyfraith, rhaid i aelodau’r Cyngor lenwi ffurflen datgan diddordeb, a bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn.

Defnyddiwch y dolenni isod i ddod o hyd i’ch cynghorydd:

 Not specified

 Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • Barnes, Mark

  Newtown Llanllwchaiarn West

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • Davies, Aled

  Llanrhaeadr-ym-Mochnant / Llansilin

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

  Leader of the Welsh Conservative Group/ Deputy Leader and Portfolio Holder for Finance and Transport


 • Davies, Phyl

  Blaen Hafren

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

  Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau


 • Evans, James

  Gwernyfed

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • George, Les

  Caersws

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • Jenner, Amanda

  Trewern

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • Jones-Poston, Diane

  Llanbrynmair

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • Lewis, Karl

  Llandinam

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • Lewis, Peter

  Llanfyllin

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • McIntosh, Iain

  Yscir

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

  Portfolio Holder for Housing, Planning and Economic Regeneration


 • Pugh, Gareth

  Dolforwyn

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • Roberts, Lucy

  Llandrinio

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • Rowlands, Daniel

  Newtown Llanllwchaiarn North

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru


 • Thomas, Gwynfor

  Llansanffraid

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

  Is-gadeirydd Cynorthwyol y Cyngor


 • Wilkinson, Jonathan

  Meifod

  Welsh Conservatives / Ceidwadwyr Cymru

 Welsh Liberal Democrats

 Welsh Labour

 Action for Powys

 New Powys Group

 Plaid Cymru

 Abolish the Welsh Assembly Party

 Wales Green Party