Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 26ain Chwefror, 2021 2.00 pm, Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau

Lleoliad:   By Zoom

Cyswllt:    Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Roberts, Pete Chairman Yn bresennol
Davies, Bryn Committee Member Yn bresennol
Davies, Sandra Committee Member Yn bresennol
Jones, David Committee Member Absennol
Roderick, Edwin Committee Member Ymddiheuriadau
Roberts, Lucy Committee Member Yn bresennol
Thomas, Gwynfor Committee Member Yn bresennol
Roberts-Jones, Kath Committee Member Yn bresennol
Weale, Martin Committee Member Ymddiheuriadau
Angela Davies Co-Optee Yn bresennol
Sara Davies Co-Optee Yn bresennol
Margaret Evitts Co-Optee Yn bresennol
Graeme Robson Co-Optee Yn bresennol
Davies, Phyl Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Davies, Aled Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Caroline Turner Officer Disgwyliedig
Nigel Brinn Officer Disgwyliedig
Lynette Lovell Officer Ymddiheuriadau
Geraint Rees Officer Disgwyliedig
Eurig Towns Officer Yn bresennol
Wyn Richards Officer Yn bresennol
Anwen Orrells Officer Yn bresennol
Hayley Smith Officer Yn bresennol