Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23ain Hydref, 2019, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn