Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 31ain Hydref, 2019 2.00 pm, Finance Panel

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt:    Lisa Richard
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Morris, John Caderiydd Yn bresennol
John Brautigam Committee Member Yn bresennol
Davies, Aled Committee Member Yn bresennol
Dorrance, Matthew Committee Member Yn bresennol
Gibson-Watt, James Committee Member Ymddiheuriadau
Roberts, Pete Committee Member Ymddiheuriadau
Vaughan, Elwyn Committee Member Absennol
Williams, Gwilym Committee Member Yn bresennol
Thomas, David Committee Member Yn bresennol
Jane Thomas Officer Yn bresennol
Lisa Richards Officer Disgwyliedig
Thomas, Gwynfor Committee Member Yn bresennol