Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 7fed Hydref, 2019 2.00 pm, Learning and Skills Scrutiny Committee

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt:    Elizabeth Patterson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Eurig Towns Council Staff Disgwyliedig
Lynette Lovell Council Staff Disgwyliedig
Roberts, Pete Chairman Yn bresennol
Davies, Bryn Committee Member Yn bresennol
Davies, Sandra Committee Member Absennol
Jones, David Committee Member Yn bresennol
Laurie-Parry, Karen Committee Member Yn bresennol
Roderick, Edwin Committee Member Ymddiheuriadau
Roberts, Lucy Committee Member Yn bresennol
Thomas, Gwynfor Committee Member Yn bresennol
Angela Davies Co-Optee Yn bresennol
Sara Davies Co-Optee Yn bresennol
Margaret Evitts Co-Optee Yn bresennol
Graeme Robson Co-Optee Yn bresennol
Davies, Aled Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Ness Young Officer Disgwyliedig
Caroline Turner Officer Disgwyliedig
Nigel Brinn Officer Disgwyliedig
Davies, Phyl Cabinet Portfolio Holder Yn bresennol
Geraint Rees Officer Disgwyliedig