Member Development and Seminars

Members have 2 types of development:

Mandatory Development are ones that they must attend. The Council offers 2 opportunities per calendar year to attend this type of training and Members must attend one of those sessions only.

Other Development / Seminars are ones which they may attend should they choose.

Attendance at both types are detailed below.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

 • 30/01/2020 - Finance and budget training – session 2 / Hyfforddiant ar gyllid a’r gyllideb – sesiwn 2
 • 30/01/2020 - Treasury Management [mandatory] – undertaken by watching video recording / Rheoli’r Trysorlys [gorfodol] – wneud drwy wylio recordio fideo
 • 14/01/2020 - Education Post-Inspection Improvement Plan – Apologies / Cynllun Gwella ôl-arolwg Addysg - Ymddiheuriadau
 • 10/01/2020 - Treasury Management [mandatory] – apologies / Rheoli’r Trysorlys [gorfodol] - ymddiheuriadau
 • 10/01/2020 - Housing and Community Development Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies /Gwasanaethau Datblygu Tai a Chymunedau a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau
 • 03/01/2020 - Cyber Security and GDPR eLearning [mandatory] / Seiber a'r Rheoliad Dioglu Data Cyffredinol (GDPR) e-ddysgu [gorfodol]
 • 20/12/2019 - Schools Transformation - Trawsnewid Ysgolion
 • 18/12/2019 - Equalities and Diversity – mandatory / Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – gorfodol
 • 09/12/2019 - Digital Services - Gwasanaethau Digidol – apologies/ ymddiheuriadau / Budget simulator - Efelychydd y Gyllideb - apologies/ ymddiheuriadau
 • 21/11/2019 - United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) – Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
 • 21/11/2019 - Code of Conduct [mandatory] / Cod ymddygiad [gorfodol]