Member Development and Seminars

Members have 2 types of development:

Mandatory Development are ones that they must attend. The Council offers 2 opportunities per calendar year to attend this type of training and Members must attend one of those sessions only.

Other Development / Seminars are ones which they may attend should they choose.

Attendance at both types are detailed below.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

 • 30/01/2020 - Finance and budget training – session 2 – apologies / Hyfforddiant ar gyllid a’r gyllideb – sesiwn 2 - ymddiheuriadau
 • 14/01/2020 - Education Post-Inspection Improvement Plan – Apologies / Cynllun Gwella ôl-arolwg Addysg - Ymddiheuriadau
 • 10/01/2020 - Treasury Management [mandatory] / Rheoli’r Trysorlys [gorfodol]
 • 10/01/2020 - Housing and Community Development Services & Service Improvement Plan [SIP] - Gwasanaethau Datblygu Tai a Chymunedau a Chynllun Gwella Gwasanaeth
 • 20/12/2019 - Schools Transformation - Trawsnewid Ysgolion
 • 18/12/2019 - Equalities and Diversity – mandatory / Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – gorfodol
 • 09/12/2019 - Digital Services - Gwasanaethau Digidol / Budget simulator - Efelychydd y Gyllideb
 • 21/11/2019 - United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) – apologies - Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn - ymddiheuriadau
 • 18/11/2019 - Cyber Security and GDPR / Seiber a'r Rheoliad Dioglu Data Cyffredinol (GDPR) – mandatory eLearning
 • 18/11/2019 - Adult Safeguarding - Basic Awareness - eLearning [mandatory] / Diogelu Oedolion – Ymwybyddiaeth Sylfaenol – e-ddysgu [gorfodol]
 • 18/11/2019 - Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence (VAWDASV) eLearning [mandatory] / Cwrs e-ddysgu ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol [gorfodol]
 • 18/11/2019 - Child Protection and Safeguarding – eLearning [mandatory] / Amddiffyn a diogelu plant – e-ddysgu [gorfodol]
 • 13/11/2019 - Finance and budget training - apologies / Hyfforddiant cyllid a’r gyllideb - ymddiheuriadau offered by CIPFA Wales Cymru
 • 07/11/2019 - Financial Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies / Gwasanaethau Ariannol a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau & Legal and Democratic Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies /Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau
 • 31/10/2019 - Adult Services & Service Improvement Plan [SIP] - Gwasanaethau Oedolion a Chynllun Gwella Gwasanaeth
 • 31/10/2019 - Code of Conduct [mandatory] / Cod ymddygiad [gorfodol]