Member Development and Seminars

Members have 2 types of development:

Mandatory Development are ones that they must attend. The Council offers 2 opportunities per calendar year to attend this type of training and Members must attend one of those sessions only.

Other Development / Seminars are ones which they may attend should they choose.

Attendance at both types are detailed below.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

 • 16/07/2020 - Member Briefing on Council Response to Covid 19
 • 07/05/2020 - Member Briefing on the Council's Response to Covid 19
 • 30/01/2020 - Finance and budget training – session 2 / Hyfforddiant ar gyllid a’r gyllideb – sesiwn 2
 • 14/01/2020 - Education Post-Inspection Improvement Plan – Apologies / Cynllun Gwella ôl-arolwg Addysg - Ymddiheuriadau
 • 10/01/2020 - Treasury Management [mandatory] / Rheoli’r Trysorlys [gorfodol]
 • 10/01/2020 - Housing and Community Development Services & Service Improvement Plan [SIP] - Gwasanaethau Datblygu Tai a Chymunedau a Chynllun Gwella Gwasanaeth
 • 20/12/2019 - Schools Transformation - Trawsnewid Ysgolion
 • 09/12/2019 - Digital Services - Gwasanaethau Digidol / Budget simulator - Efelychydd y Gyllideb
 • 21/11/2019 - United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) – Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
 • 13/11/2019 - Finance and budget training / Hyfforddiant cyllid a’r gyllideb offered by CIPFA Wales Cymru
 • 07/11/2019 - Financial Services & Service Improvement Plan [SIP] / Gwasanaethau Ariannol a Chynllun Gwella Gwasanaeth & Legal and Democratic Services & Service Improvement Plan [SIP] /Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a Chynllun Gwella Gwasanaeth
 • 31/10/2019 - Adult Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies / Gwasanaethau Oedolion a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau
 • 21/10/2019 - Winter Service / Gwasanaethau’r Gaeaf
 • 21/10/2019 - Vision 2025 - Transformation / Gweledigaeth 2025 – Trawsnewid