Member Development and Seminars

Members have 2 types of development:

Mandatory Development are ones that they must attend. The Council offers 2 opportunities per calendar year to attend this type of training and Members must attend one of those sessions only.

Other Development / Seminars are ones which they may attend should they choose.

Attendance at both types are detailed below.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

  • 16/07/2020 - Member Briefing on Council Response to Covid 19
  • 07/05/2020 - Member Briefing on the Council's Response to Covid 19
  • 30/01/2020 - Finance and budget training – session 2 – apologies / Hyfforddiant ar gyllid a’r gyllideb – sesiwn 2 - ymddiheuriadau
  • 14/01/2020 - Education Post-Inspection Improvement Plan / Cynllun Gwella ôl-arolwg Addysg
  • 10/01/2020 - Housing and Community Development Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies on other council business /Gwasanaethau Datblygu Tai a Chymunedau a Chynllun Gwella Gwasanaeth – ymddiheuriadau - ar fusnes arall y Cyngor
  • 20/12/2019 - Schools Transformation - Trawsnewid Ysgolion
  • 09/12/2019 - Digital Services - Gwasanaethau Digidol / Budget simulator - Efelychydd y Gyllideb
  • 21/11/2019 - United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) - Apologies on other Council business – Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn - Ymddiheuriadau - ar fusnes arall y Cyngor