Member Development and Seminars

Members have 2 types of development:

Mandatory Development are ones that they must attend. The Council offers 2 opportunities per calendar year to attend this type of training and Members must attend one of those sessions only.

Other Development / Seminars are ones which they may attend should they choose.

Attendance at both types are detailed below.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

 • 02/09/2019 - Corporate Safeguarding – Adults & Children [mandatory] / Diogelu Corfforaethol – Oedolion a Phlant [gorfodol]
 • 02/09/2019 - Corporate Parenting [mandatory] – apologies / Rhianta Corfforaethol [gorfodol] - ymddiheuriadau
 • 16/08/2019 - Greenman Festival - Licensing 2003 Act Committee training visit - apologies - Gŵyl Greenman – Deddf Trwyddedu 2003 - ymweliad hyfforddi - ymddiheuriadau
 • 31/07/2019 - Members Development Seminar Financial Planning / Seminar Datblygu Aelodau – Cynllunio Ariannol
 • 18/07/2019 - Treasury Management [mandatory] – apologies / Rheoli’r Trysorlys [gorfodol] - ymddiheuriadau; Members must attend one of two sessions per Council year, the next session is on 10/01/2020 - Rhaid i aelodau fynychu un o ddwy sesiwn y flwyddyn Cyngor, mae'r sesiwn nesaf ar 10/01/2020
 • 26/06/2019 - Budget seminar - apologies - other council business
 • 25/06/2019 - Licensing Act 2003 training [mandatory] for Licensing Act 2003 Committee / Hyfforddiant Deddf Trwyddedu 2003 [gorfodol] ar gyfer y Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003
 • 06/06/2019 - Equalities & Diversity - mandatory -; [Members attend one session]
 • 01/04/2019 - Housing Services - apologies
 • 01/04/2019 - Vision 2025 Transformation update
 • 11/03/2019 - Safeguarding children & adults [mandatory] - apologies -; session to be recorded for absent Members to view but recording failed.
 • 05/02/2019 - School funding formula - apologies
 • 30/11/2018 - Corporate Parenting - absent
 • 12/10/2018 - Child sexual exploitation & County Lines - absent
 • 20/09/2018 - Property