Member Development and Seminars

Members have 2 types of development:

Mandatory Development are ones that they must attend. The Council offers 2 opportunities per calendar year to attend this type of training and Members must attend one of those sessions only.

Other Development / Seminars are ones which they may attend should they choose.

Attendance at both types are detailed below.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

 • 30/01/2020 - Finance and budget training – session 2 – apologies / Hyfforddiant ar gyllid a’r gyllideb – sesiwn 2 - ymddiheuriadau
 • 14/01/2020 - Education Post-Inspection Improvement Plan / Cynllun Gwella ôl-arolwg Addysg
 • 10/01/2020 - Housing and Community Development Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies /Gwasanaethau Datblygu Tai a Chymunedau a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau
 • 20/12/2019 - Schools Transformation - Trawsnewid Ysgolion
 • 09/12/2019 - Digital Services - Gwasanaethau Digidol / Budget simulator - Efelychydd y Gyllideb
 • 21/11/2019 - United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) – Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
 • 13/11/2019 - Finance and budget training - apologies / Hyfforddiant cyllid a’r gyllideb - ymddiheuriadau offered by CIPFA Wales Cymru
 • 07/11/2019 - Financial Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies / Gwasanaethau Ariannol a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau & Legal and Democratic Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies /Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau
 • 31/10/2019 - Adult Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies / Gwasanaethau Oedolion a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau
 • 21/10/2019 - Winter Service - apologies / Gwasanaethau’r Gaeaf - ymddiheuriadau
 • 21/10/2019 - Vision 2025 - Transformation / Gweledigaeth 2025 – Trawsnewid
 • 25/09/2019 - Members Development Seminar Financial Planning / Seminar Datblygu Aelodau – Cynllunio Ariannol
 • 02/09/2019 - Corporate Safeguarding – Adults & Children [mandatory] –apologies / Diogelu Corfforaethol – Oedolion a Phlant [gorfodol] - ymddiheuriadau
 • 02/09/2019 - Corporate Parenting [mandatory] – apologies / Rhianta Corfforaethol [gorfodol] - ymddiheuriadau
 • 31/07/2019 - Members Development Seminar Financial Planning / Seminar Datblygu Aelodau – Cynllunio Ariannol
 • 18/07/2019 - Treasury Management [mandatory] / Rheoli’r Trysorlys [gorfodol]