Member Development and Seminars

Members have 2 types of development:

Mandatory Development are ones that they must attend. The Council offers 2 opportunities per calendar year to attend this type of training and Members must attend one of those sessions only.

Other Development / Seminars are ones which they may attend should they choose.

Attendance at both types are detailed below.

 Hyfforddiant wedi'i gofrestru

 • 13/11/2019 - Finance and budget training / Hyfforddiant cyllid a’r gyllideb offered by CIPFA Wales Cymru
 • 07/11/2019 - Financial Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies / Gwasanaethau Ariannol a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau & Legal and Democratic Services & Service Improvement Plan [SIP] – apologies /Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a Chynllun Gwella Gwasanaeth - ymddiheuriadau
 • 31/10/2019 - Adult Services & Service Improvement Plan [SIP] - Gwasanaethau Oedolion a Chynllun Gwella Gwasanaeth
 • 21/10/2019 - Winter Service / Gwasanaethau’r Gaeaf
 • 21/10/2019 - Vision 2025 - Transformation / Gweledigaeth 2025 – Trawsnewid
 • 25/09/2019 - Members Development Seminar Financial Planning / Seminar Datblygu Aelodau – Cynllunio Ariannol
 • 02/09/2019 - Corporate Safeguarding – Adults & Children [mandatory] / Diogelu Corfforaethol – Oedolion a Phlant [gorfodol]
 • 02/09/2019 - Corporate Parenting [mandatory] / Rhianta Corfforaethol [gorfodol]
 • 31/07/2019 - Members Development Seminar Financial Planning - Apologies / Seminar Datblygu Aelodau – Cynllunio Ariannol - ymddiheuriadau
 • 18/07/2019 - Treasury Management [mandatory] / Rheoli’r Trysorlys [gorfodol]
 • 26/06/2019 - Budget seminar
 • 01/04/2019 - Housing Services
 • 01/04/2019 - Vision 2025 Transformation update
 • 11/03/2019 - Safeguarding children & adults [mandatory]
 • 18/02/2019 - Equalities & Diversity [mandatory]
 • 05/02/2019 - School funding formula - apologies
 • 16/01/2019 - Treasury Management - mandatory
 • 30/11/2018 - Corporate Parenting - apologies on other Council business