Penderfyniadau swyddogion

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar a gymerwyd gan swyddogion y cyngor.

Neu, gallwch fynd i dudalen penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau ac ati i gael gwybodaeth am benderfyniadau a gymerwyd gan gyrff gwneud penderfyniadau’r cyngor.

Penderfyniadau swyddogion

Dim penderfyniadau'n cyfateb