Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Mawrth, 2019 10.30 am - Cabinet

5. Cynllun Gostyngiadau Trethi Busnes y Stryd Fawr ac Adwerthu 2019-20


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 10.30 am - Cabinet

3. Ysgol Pob Oed Llanfyllin


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 10.30 am - Cabinet

4. Ysgol Gynradd Dyffryn Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl