Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar a gymerwyd gan gyrff gwneud penderfyniadau’r cyngor.

Neu, gallwch fynd i dudalen penderfyniadau swyddogion i gael gwybodaeth am benderfyniadau a ddirprwywyd i swyddogion a gymerwyd gan swyddogion y cyngor.

Penderfyniadau lle cymeradwywyd yr argymhelliad (yn ddibynnol ar alw i mewn)

Dim penderfyniadau'n cyfateb