Events Calendar
27 Gorffennaf 2020 DYDD LLUN
10.00 am

This meeting will be held electronically via Teams, Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - By Teams

3.00 pm - 4.00 pm

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - By Teams

28 Gorffennaf 2020 DYDD MAWRTH
2.00 pm

This meeting will be held electronically via MS Teams, Cabinet - By Teams

29 Gorffennaf 2020 DYDD MERCHER
2.00 pm - 5.00 pm

CANCELLED - Panel Cyllid - Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

30 Gorffennaf 2020 DYDD IAU
12.00 pm - 1.30 pm

Panel Cyllid

2.00 pm

Cyngor Sir - By Teams

31 Gorffennaf 2020 DYDD GWENER
10.00 am

CANCELLED - Pwyllgor Cyflogaeth ac Apeliadau - Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

1.30 pm - 3.00 pm

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - By Teams

1 Awst 2020 DYDD SADWRN


2 Awst 2020 DYDD SUL


3 Awst 2020 DYDD LLUN
 

Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: Guidance for schools for September to support pupils from ethnic groups, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

 

Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth

4 Awst 2020 DYDD MAWRTH


5 Awst 2020 DYDD MERCHER


6 Awst 2020 DYDD IAU
 

Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio

7 Awst 2020 DYDD GWENER


8 Awst 2020 DYDD SADWRN


9 Awst 2020 DYDD SUL