Events Calendar
1 Chwefror 2021 DYDD LLUN
 

County Councillor Elwyn Vaughan: Welshpool Playing Field, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

 

Question from County Councillor Gareth Ratcliffe Support for Residents, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

 

Question from County Councillor Matthew Dorrance, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

2.00 pm - 4.00 pm

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau

2 Chwefror 2021 DYDD MAWRTH


3 Chwefror 2021 DYDD MERCHER
 

Question from Councillor Liz Rijnenberg Brecon Schools Transformation: public influence and engagement., Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

11.00 am

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - By Teams

11.15 am

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - By Teams

4 Chwefror 2021 DYDD IAU
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - By Teams

5 Chwefror 2021 DYDD GWENER


6 Chwefror 2021 DYDD SADWRN


7 Chwefror 2021 DYDD SUL


8 Chwefror 2021 DYDD LLUN


9 Chwefror 2021 DYDD MAWRTH
 

Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant

 

Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo

10.00 am

Cabinet - By Teams

10 Chwefror 2021 DYDD MERCHER
 

Question from County Councillor Roger Williams Live Learning, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

11 Chwefror 2021 DYDD IAU
10.00 am - 12.00 pm

Pwyllgor Archwilio - Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

2.00 pm - 4.00 pm

CANCELLED - Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - By Teams

12 Chwefror 2021 DYDD GWENER
 

Aelod Portffolio ar faterion yr Amgylchedd

 

Question from County Councillor Jon Williams Subject: Waste and Recycling, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

 

Question from County Councillor Jon Williams Subject: Gritting, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

13 Chwefror 2021 DYDD SADWRN


14 Chwefror 2021 DYDD SUL


15 Chwefror 2021 DYDD LLUN


16 Chwefror 2021 DYDD MAWRTH
10.30 am

Cabinet - By Teams

17 Chwefror 2021 DYDD MERCHER
 

Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo

18 Chwefror 2021 DYDD IAU


19 Chwefror 2021 DYDD GWENER
 

County Councillor Gareth Ratcliffe Subject: National business over local business - is this good use of the Powys Pound?, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

20 Chwefror 2021 DYDD SADWRN


21 Chwefror 2021 DYDD SUL


22 Chwefror 2021 DYDD LLUN


23 Chwefror 2021 DYDD MAWRTH


24 Chwefror 2021 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy - By Teams

25 Chwefror 2021 DYDD IAU
10.30 am

Cyngor Sir - By Teams

26 Chwefror 2021 DYDD GWENER
10.00 am - 12.00 pm

Panel Cyllid - Teams Live

10.30 am

Is-Bwyllgor Cymuned Safonau - By Teams

2.00 pm - 4.00 pm

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - By Zoom

27 Chwefror 2021 DYDD SADWRN


28 Chwefror 2021 DYDD SUL