Events Calendar
28 Hydref 2019 DYDD LLUN


29 Hydref 2019 DYDD MAWRTH


30 Hydref 2019 DYDD MERCHER
10.00 am

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

31 Hydref 2019 DYDD IAU
2.00 pm

Panel Cyllid - Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

1 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
 

Question From: County Councillor Jon Williams: Subject: Llandrindod Wells Museum, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth

 

Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu

 

Question from: County Councillor Karen Laurie-Parry Subject: Y Gaer, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

10.30 am

Is-bwyllgor Trwyddedu - Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

2 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


3 Tachwedd 2019 DYDD SUL


4 Tachwedd 2019 DYDD LLUN


5 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
10.30 am

Cabinet - Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

6 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER


7 Tachwedd 2019 DYDD IAU


8 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
10.00 am

CANCELLED - Bwrdd Pensiynau Powys - Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

9 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


10 Tachwedd 2019 DYDD SUL


11 Tachwedd 2019 DYDD LLUN


12 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH


13 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
 

Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo

14 Tachwedd 2019 DYDD IAU


15 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
 

Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio

16 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


17 Tachwedd 2019 DYDD SUL


18 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
2.00 pm - 5.00 pm

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

19 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
 

Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject:Unemployment in Powys, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

 

Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Breakfast Clubs, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

20 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
 

Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo

 

Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject: Public Transport, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

21 Tachwedd 2019 DYDD IAU
 

Question From: County Councillor Jackie Charlton Subject: Road Traffic Orders, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Benaethiaid Gwasanaeth

 

Question from: County Councillor Jackie Charlton Subject: Accessibility at Waste Sites, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

22 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
 

Question from County Councillor Matthew Dorrance Subject: Schools Funding Formula, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

10.00 am

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi - Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

23 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


24 Tachwedd 2019 DYDD SUL


25 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
10.00 am

Panel Cyllid - Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

2.00 pm - 5.00 pm

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

26 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
 

Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject: Housing, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

2.00 pm

Bwrdd Pensiynau Powys - Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

27 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
9.00 am - 10.30 am

Cabinet - Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

28 Tachwedd 2019 DYDD IAU


29 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
 

Question from: County Councillor Matthew Dorrance Subject: 75th Anniversary Celebrations of VE Day, Cwestiynau ar Unrhyw Adeg i Aelodau Portffolio’r Cabinet

10.00 am - 1.00 pm

Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal - Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

2.00 pm

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

30 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


1 Rhagfyr 2019 DYDD SUL