Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu, 5 meetings
Aelod Yn bresennol
Corfield, Linda 3
Dorrance, Matthew 4
Evans, David 2
Williams, Sarah 3
Jones, Joy 1
Pritchard, Phil 0
Roberts-Jones, Kath 4
Curry, Kelvyn 3
Wilkinson, Jonathan 3
Charlton, Jackie 4
Selby, David 3
Lewis, Karl 2
Jones-Poston, Diane 2
Jones, Gareth 4
Pugh, Jeremy 4