Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Davies, Aled 2
Jones, Arwel 2
Martin Weale, Aelod Cyfetholedig 1
Williams, Huw 3
Morris, John 3
Lewis, Peter 3
Gerard Moore, Cadeirydd Annibynnol Bwrdd Pensiynau Powys 2
Van-Rees, Tim 1